Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder.

Langdurige stress door verschillende oorzaken kan allerlei klachten veroorzaken. Dit kunnen lichamelijke klachten, relationele klachten, emotionele klachten, slaapproblemen en concentratieproblemen zijn. Maar ook kan faalangst en moeite hebben met presteren als het er op aankomt kan aan de orde zijn. Hierdoor kan de stress zo hoog oplopen, dat men er alleen niet meer uitkomt. Ik help u overzicht in de klachten te krijgen, en nieuwe denk en gedragsmogelijkheden te ontwikkelen. Ik maak gebruik van gedragstherapeutische en cognitieve methoden, creatieve therapie beeldend, NLP en Mindfulness. Na gemiddeld 5 tot 7 sessies zult u weer zelfstandig de draad op kunnen pakken.


Emotionele problemen

Waarbij sprake kan zijn van vermoeidheid, prikkelbaarheid, concentratieproblemen, kunnen veroorzaakt worden door langdurige stress, waardoor burn-out, overspannenheid. Maar ook door negatieve ervaringen in het verleden kunnen uw kijk op het heden vertroebelen en uw ontwikkeling in de weg staan.


Hoge gevoeligheid

Hebt u meer last van geluid of snel geprikkeld door uw omgeving dan kan dat veel van u vragen. Het is belangrijk daarmee te leren omgaan en van uw kracht gebruik te maken.


Faalangst

Bij examens of spreekangst. Dit kan ontstaan door negatieve ervaringen in het verleden. Het kan belangrijk zijn uw zelfvertrouwen te herwinnen en hiermee aan de slag te gaan.


Levensfase

Gerelateerde problemen, levensvragen.


Verlies en rouwproblemen

Onverwerkt verdriet om verlies van een persoon of werk kan uw ontwikkeling beperken. In therapie kan dit een plekje krijgen, waarna nieuwe perspectieven zich weer kunnen aandienen.


Relatie problemen

Problemen in de familiesfeer kunnen onder begeleiding van een onafhankelijke derde beter op tafel gebracht worden. Gedragsafspraken hierover kunnen ervoor zorgen dat u weer prettiger met elkaar omgaat.