Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.

Ik maak gebruik van gedragstherapeutische en cognitieve methoden, creatieve therapie beeldend, NLP en Mindfulness. Speciaal bij kinderen is het spelelement belangrijk en het overleg met de ouders.

Emotionele problemen, Sociale- of gedragsproblemen, slaapproblemen, concentratie-of leerproblemen. Sociale problemen of gedragsproblemen of leerproblemen kunnen veroorzaakt worden door emotionele problemen.

Is uw kind overgevoelig voor allerlei indrukken? Wellicht is uw kind hoog sensitief. Belangrijk voor deze kinderen is het ontwikkelen van inzicht in eigen emoties en het leren uiten daarvan en het omgaan met emoties.

Heeft uw kind moeite met prestaties als het belangrijk is? Wellicht heeft u kind last van faalangst. Belangrijk is het herstellen van zelfvertrouwen en waarderen van zichzelf, door het zoeken naar zijn/haar sterke kanten.

Heeft uw kind een traumatische ervaring gehad in het leven en blijft het kind daarmee belast? Dan kan het belangrijk zijn de gebeurtenis terug te halen met beeldend werk, en een troostende afloop te bedenken. Hierdoor kan de belastende gebeurtenis alsnog worden verwerkt en een plekje krijgen.


Scheiding van ouders

Kinderen zijn solidair met beide ouders. Als ouders besluiten uit elkaar te gaan, dan wordt de wereld voor hun kinderen onzeker en moeilijk. Duidelijk en erkenning geven aan hun gevoelens en het veilig uiten ervan kan kinderen steunen. Ook het overleg met beide ouders over afspraken is belangrijk. Een nieuwe situatie waarbij een nieuwe partner en gezin meespeelt vereist extra inspanning om alle gezinsleden een plek in het systeem te geven.


Concentratie- of leerproblemen

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom het concentreren en leren niet lukt bij kinderen. Als kinderen emotionele problemen hebben kan dat zo belangrijk zijn, dat ze zich niet goed kunnen concentreren. Het is dan belangrijk iets aan die emotionele problemen te doen en eventueel op een andere manier de lesstof aan te bieden dan nu het geval is.


Beelddenken

Sommige kinderen denken makkelijker in beelden dan in woorden. Zij blijken soms sterker in ruimtelijk inzicht dan in taal. Dit vereist een andere aanpak van leren. Via de sterke kanten van het kind leer ik met spel of beeldend werk woord/cijfer en beeld te combineren. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor leren.